Istoric

Venind dinspre Brașov, pe Valea Teleajenului, urcând serpentinele Plaiului, lăsând, pe stânga pădurea de mesteceni, printre ramurile cărora scânteiază, în genune, lacul de acumulare, privind spre miazăzi spui: „Iată o aşezare”!

De fapt, așa arată Măneciu, localitate așezată la poarta de sud a munţilor. Pe strada Tabla Buţii – nume ce ne „aduce” răcoarea trecătorii croite de Telejenel, dar și amintiri de însângerată istorie-școala, mai bine zis Liceul Măneciu.

De-a lungul timpului şcoala a purtat mai multe denumiri.

Corpul profesoral este format din 70 de cadre didactice. Mereu dascălii au fost deschizători de drumuri, mereu au insuflat în mintea copiilor și consătenilor o dragoste pentru tot ce este frumos, bun și plăcut lui Dumnezeu…

Învăţământul în Comuna Măneciu datează de la 1840 (surse documentare: Arhiva Istorică Centrală, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, dosar 1776/1846, fila 21).

În perioada 1922-1924 s-a construit prima clădire în care funcționează liceul. S-a ridicat în timpul regelui Ferdinand I în amintirea eroilor căzuți în războiul pentru întregirea neamului și avut ca architect pe Toma Socolescu.

Barajul Maneciu – Vedere de pe drumul spre Cascada Schinda / Tabla Butii.

Lacul de la barajul Teleajen-Maneciu

Mărturie stau placa de marmură montată pe fațada școlii monument și documentul descoperit în temelia clădirii, cu ocazia reabilitărilor din anul 2015.

Între anii 1872-1880, primarul Ion Moisoiu a ridicat un local de şcoală, care avea două camere, o sală la mijloc şi o mică odaie în spate, ce servea ca „arest al primăriei”. În camera din stânga, era primăria, în cea din dreapta, şcoala.

În 1910 s-a construit o şcoală cu două săli de clasă mari, cu o cancelarie şi cu o mică sală de intrare. Aceasta s-a numit, mai târziu, „Şcoala de fete”, iar cea construită de Socolescu, „Şcoala de băieţi” sau „Şcoala mare” (4 săli de clasă).

De atunci s-au adăugat noi construcții. Astăzi liceul funcționează în mai multe corpuri de clădire având 45 săli de clasă, laboratoare, cabinete, ateliere, sală și teren de sport.

Dar, cum vremurile sunt mereu schimbătoare şi denumirea şcolii s-a modificat:

  • 1931-1932 se construieşte anexa şcolii, Ateneul popular (azi-sală de sport);
  • 1948 – va lua denumirea de „ Şcoala generală de 7 ani ”;
  • 1962 – ia fiinţă Liceul Teoretic Măneciu;
  • 1996 – devine Grupul Şcolar Măneciu;
  • 2012 – Liceul Tehnologic Măneciu;
  • 2013 – Liceul Tehnologic, sat Gheaba, comuna Măneciu.
  • 2018 – Colegiul „Ferdinand I”

Colegiul coordonează activitatea din Școala primară nr. 1, sat Cheia, comuna Măneciu și patru grădinițe aflate pe raza comunei.