LEGISLAȚIE

 • OMEC – OMS nr. 4267/19.05.2020 – măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 (Download)
 • Ordin Administrație Publică nr. 3577/2020 – măsuri de prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 (Download)
 • OMEC-OMS 4266-840 – suspendare cursuri și activ. în perioada 2-12.06 (Download)
 • Adresa MEC nr. 29320/05.05.2020 – acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar (Download)
 • Adresa DPS Prahova nr. 22460/07.05.2020 – măsuri sanitare ce se impun în unitățile de învățământ, condiția pentru achiziționarea materialelor de dezinfecție (Download)
 • OMEC nr. 4249/15.05.2020 – Modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar OMECS nr. 5079/2016 (Download)
 • Adresa MEC nr. 29518/12.05.2020 – învățământul profesional și tehnic (Download)
 • Adresa MEC nr. 29793/20.05.2020 – învățământul profesional și tehnic (Download)
 • OMEC nr. 4247/19.05.2020 – Modificarea și completarea metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobat prin OMECTS nr. 6143/2011 – Fișe de evaluare anuală și Fișe de post (Download)
 • OMEC nr. 4261/21.05.2020 – modificarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit; Grafic de depunere și evaluare a dosarelor (Download)
 • OMEC nr. 4302/26.05.2020 – modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic 2020-2021 (Download)
 • Ghidul candidatului – Admitere LICEU 2020 (Download)
 • OMEC nr. 4317/21.05.2020 – pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale – Admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 (Download)
 • Adresa MEC nr. 29852/22.05.2020 – susținerea probelor de admitere clasa a V-a (Download)
 • OMEC nr. 4321/26.05.2020 – Certificarea calificării profesionale-învățământ profesional 3 ani 2019-2020 (Download)
 • OMEC nr. 4322/25.05.2020 – Certificarea calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică 2019-2020 (Download)
 • OMEC nr. 4300/25.05.2020 – Definitivarea în învățământ 2020 (Download)
 • OMEC nr. 4307/25.05.2020 – Bacalaureat 2020 (Download)
 • OMEC nr. 4248/13.05.2020 – Evaluare Națională 2020 (Download)
 • Adresa nr. 29747/20.05.2020 – cu privire la pregătirea examenului de Evaluare Națională (Download)
 • OMEC nr. 4341/27.05.2020 – Echivalare compețente BAC (Download)
 • OMEC nr. 4421/29.05.2020 – Atestat informatică (Download)
 • Adresa MEC nr. 791/04.05.2020 – etape de înscriere/reînscriere (Download)