Proiecte/Simpozioane/Festivaluri

Proiecte în care este implicată şcoala:

  • Programul din cadrul Proiectului Comenius Erasmus+ KA 3 „Including Children Affected by Migration – ICAM” ( http://www.icamproject.eu/ )

Perioada: 2017-2018

  • Proiectul „Reabilitare, consolidare, extindere Liceu Tehnologic Măneciu, Prahova”

Finanţator: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

Perioada: 2013-2016

  • Proiectul „Centre de incluziune socio-profesională a tinerilor aflaţi în situaţie de risc”

Finanţator: Granturile SEE 2009-2014 – Apelul SINERGII PENTRU VIITOR – Tineri aflaţi în situaţii de risc din cadrul Programului RO10 – „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), 2009-2014

Perioada: 2015-2017

  • Programul din cadrul Proiectului Internaţional Comenius Regio „Early school leaving – Increasing the role of decision to decrease early school leaving”

Perioada: 2012-2014

  • Programul mondial Eco-Şcoala, coordonat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG), reprezentantul Fundaţiei de Educaţie pentru Mediu (FEE) în România şi susţinut de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Perioada: 2011-2018