PROIECT ERASMUS+, 2018-1-RO01-KA101-048123

În data de 3 iunie 2019, la Casa Corpului Didactic Prahova, cu o durată de 4 ore. s-a desfășurat workshop-ul de diseminare a rezultatelor învăţării organizat de COLEGIUL “FERDINAND I”, comuna Măneciu, în cadrul proiectului Erasmus+ de mobilităţi în domeniul educaţiei şcolare (acţiunea KA1) cu numărul de referinţă 2018-1-RO01-KA101-048123, cu titlul Integrarea instrumentelor IT în predare – calea de a aduce elevii înapoi la şcoală  în data de 3 iunie 2019, la Casa Corpului Didactic Prahova.

La această activitate au participat cadre didactice din județul Prahova, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Prahova și ai Casei Corpului Didactic Prahova.